Category: DEFAULT

Pagpapatong ng mga kamay sa balikat ng kukumpilan

15.02.2023 | Принц | 2 Comments

Pagpapatong ng mga kamay sa balikat ng kukumpilan

Salungat nito ang kahangalanKAUNAWAAN: Ito ay ang kakayahan upang maintindihan ang mga katotohanan ng pananampalataya ng madali at maayos. Tagapagdiwang: Sumasampalataya ba kayo sa Banal naSimbahang Katolika, sa kasamahan ng mga Banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan Sasagot ang mga kukumpilan: Opo, sumasampalataya kami ANG PAGPAPAKUMPIL Mahalaga na pagdaanan ng mga kukumpilan ang seminar bago ang pagdidiriwang ng Kumpil Sasagot ang mga kukumpilan: Opo, sumasampalataya kami. ·KARUNUNGAN: Ito ay ang kakayahan upang malaman ang tama at mali at ayusin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Salungat ito sa kawlan ng kabatiran PAGPILI NG NINONG O NINANG SA KUMPILBinyagang Katoliko, at nasa tamang edadIyong mapagkakatiwalaan, at hinahangaan ang kanyang pananampalatayaHandang maging kaagapay sa paglago sa pananampalataya.2 thoughts on “Pagpapatong ng mga kamay sa balikat ng kukumpilan”

  1. Salungat nito ang kahangalanKAUNAWAAN: Ito ay ang kakayahan upang maintindihan ang mga katotohanan ng pananampalataya ng madali at maayos. Salungat ito sa kawlan ng kabatiran KARUNUNGAN: Ito ay ang kakayahan upang malaman ang tama at mali at ayusin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.