Postępowanie windykacyjne

W ramach postępowania windykacyjnego (etap przedsądowy) monitujemy dłużnika, wzywamy dłużnika do zapłaty, prowadzimy z dłużnikiem stanowcze negocjacje ugodowe mające na celu zabezpieczenie i zapłatę wierzytelności naszego klienta.

W ramach postępowania windykacyjnego podejmujemy wszelkie zgodne z prawem formy nacisku na dłużnika.

Postępowanie windykacyjne prowadzone jest w sposób aktywny oraz nie trwa dłużej niż 2 miesiące od dnia zlecenia nam prowadzenia windykacji. Tylko szybkie działanie daje szansę na ewentualny sukces już na tym etapie windykacji.

Celem postępowania windykacyjnego jest doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania przez dłużnika należności bez konieczności skierowania sprawy na drogę sądową.

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA

Etap windykacji sądowo-egzekucyjnej prowadzony jest przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego oraz polega przede wszystkim na:

 • null
  Przygotowaniu oraz złożeniu do właściwego sądu pozwu o zapłatę wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wierzyciela.
 • null
  Prowadzeniu sprawy w postępowaniu sądowym.
 • null
  Uzyskaniu postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia zapłaty należności głównej i należności ubocznych.
 • null
  Uzyskaniu tytułu wykonawczego zaopatrzonego przez sąd w klauzulę wykonalności.
 • null
  Skierowaniu wniosku o egzekucję do właściwego komornika.
 • null
  Prowadzeniu sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.