Category: DEFAULT

Anong mensahe ng sintahang romeo at juliet

15.02.2023 | llWarhll | 1 Comments

1 thoughts on “Anong mensahe ng sintahang romeo at juliet”

  1. CAPULET: Bakit pamangkin ko, ano ang ipinagpuputok mo TYBALT: Tiyo, ito ay ating kaaway na isang Montague; Isang buhong na dahil sa galit naparito, Upang

Leave a Reply

Your email address will not be published.