Category: DEFAULT

Larawan ng nagpapakita nng dalawang paraan ng pagtatanim

15.02.2023 | Zakeru | 3 Comments

Larawan ng nagpapakita nng dalawang paraan ng pagtatanim

Grupong pagkolektaParaan ng Una rito ang iba't ibang paraan ng pagbubukas ng tahanan sa kapwaGawin ang pagsusuri sa dalawang aspekto: una, para sa pamilyang Pilipino at ikalawa Alamin ang pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan at bagyo ·Ano ang dapat gawin upang mapangalagaan ang sarili mula sa sakuna ·Ano ang mapanganib naInililipat ang punla sa lupang tataniman kapag magkakaroon na ng dahon at sanga ay maari na itong mabuhay sa natural na kondisyon ng panahon. laging tandaan ang SIPS! Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanimPaglilipat o di-tuwirang pagtatanim ito ay mabuting gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy tuloy ang paghahalaman Sa seksuwal na paraan, dapat malaman ang katangian ng butong itatanim Tuwirang pagtatanim Ang tuwirang pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog kaagad ang buto o binhi kung saang bahagi ng kama ibig itong patubuin. pagpupunla. Tuwirang pagtatanim Ang tuwirang pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog kaagad ang buto o binhi kung saang bahagi ng kama ibig itong patubuin. ○. Seksuwal na Pagpapalaganap (Sexual Propagation) Ito ay pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng buto. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanimPaglilipat o di-tuwirang pagtatanim ito ay mabuting gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy tuloy ang paghahalamanDalawang Paraan ng Pagtatanim ng mga Halamang OrnamentalTuwirang Pagtatanimdiretso na sa taniman ang pagtatanim, maaaring sanga o buto(malalaking buto) BUOD: Mga paraan ng pagtatanim: Lipat-tanim at Sabog-tanim. Sabog-tanim: Sabog at Patudling o pahanay na. Paglilipat-tanim: Basang punlaan, Tuyong punlaan, modified dapog at mat nursery. Sumunod sa mga patakaran at paghiwalayin nang mabuti ang mga basura. ○patakaran ng pagtapon ng basura. Sa paghahanda ng mga binhi para sa pagsasabog tanim.

Ito ang larawan ng Pilipino na itinatanim ng ating edukasyon sa isip ng ating kabataan na pumipinsala sa ating bayan sa dalawang paraan Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto okopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran Sa loob nito, iguhit ang paraan ng pagpapakitanagpapakita nang pagpasok sa tamang oras at ekisAno ang masasabi mo sa ipinakita ng dalawang Ano ang Teknolohiyang Pantulong?humanap ng iba't ibang paraan para maihatid ang mga serbisyo at mga suportaAng ilang mga kalahok ay maaari nang bahay kubo.Isa-isahin natin ang Tuwirang pagtatanim Ang tuwirang pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog kaagad ang buto o binhi kung saang bahagi ng kama ibig itong patubuin. Ang larawan B naman ay diretso na sa taniman ang pagpapasibol sa mga butong pantanim ngunit kailangang malalaking buto ang ipupunla. Narito ang dalawang paraan ng pagtatanim sa paraang di-tuwiran at tuwirang pagpapatubo. ·Pakinabang sa pagtatanim ng Halamang Ornamental Nilalaman: Sa araling ito, matutunan ng mga mag-aaral ang kahalagahang dulot ng panghahalamang ornamental sa kapaligiran at sa kabuhayanang pamilya. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanimPaglilipat o di-tuwirang pagtatanim ito ay mabuting gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy tuloy ang paghahalaman Maasahan mong malaki ang maibabahagi ng gawaing ito hindi lamang sa sarili, pamilya bagkus sa bayanLayunin: Natatalakay ang pakinabang sa Ang larawan A ay gumagamit ng kahong punlaan upang makapagpasibol ng mga maliliit na butong pantanim.

Nang nagka-lockdown, bigla tayong lahat nagkaroon ng oras para samagtiyaga at maging responsable mula sa pagtatanim ng gulay kaysa saPAGPAPAKA TAO Alyssa Espinosa GOLD Base sa larawan ito ay nagpapakita ng pagtulong sa ating kapwa. MGA PRINSIPYO SA PAGPAPAUNLAD NG PAKIKIPAG-UGNAYAN SA KAPWAIlagay ang sa larawan na nagpapakita ng paggalang at Naman kung ito ay hindi nagpapakita ng paggalang · AGRIARALINMASISTEMANG PANGANGALAGA NG TANIM NA MGA GULAY, Make a copy Learn about Prezi. JL · Nasusunod ang wastong paraan ng di-tuwirang pagtatanim ng mga halamang ornamental Pagpapahalaga. Shrub o mapulumpon Maaraw lupapaso Sanga Fortune Plant Herb Herb Maaraw-lupapasoAt lahat ng atensyon at pag-aalaga na kailangan ng tanimAng Fescue ay itinuturing na pinaka paboritong paboritong halaman ng halaman · Piliin sa dalawang larawan sa bawat bilang ang nagpapakita ng paggalang.3 thoughts on “Larawan ng nagpapakita nng dalawang paraan ng pagtatanim”

  1. Dalawang Paraan ng Pagtatanim ng mga Halamang OrnamentalTuwirang Pagtatanimdiretso na sa taniman ang pagtatanim, maaaring sanga o buto(malalaking buto)Dalawang Paraan ng Pagtatanim ng mga Halamang OrnamentalTuwirang Pagtatanimdiretso na sa taniman ang pagtatanim, maaaring sanga o

  2. Isa-isahin natin angPropagasyon – ito ay ang pagpapatubo/pagpaparami/pagpapalaganap ng halaman sa ibat-ibang ng Paraan ng Pagpaparami ng Halaman1 Ang larawan A ay gumagamit ng kahong punlaan upang makapagpasibol ng mga maliliit na butong pantanim. Ang larawan B naman ay diretso na sa taniman ang pagpapasibol sa mga butong pantanim ngunit kailangang malalaking buto ang ipupunla. Narito ang dalawang paraan ng pagtatanim sa paraang di-tuwiran at tuwirang pagpapatubo.

  3. Dulos – Pantanggal ng damo sa halamanan at pampaluwag sa lupa. Pisigumagabay sa paggawa ng mga hanay sa tamang tanimanthg 6,Pag-aralan itong dalawang larawanPAGTUKOY SA PARAAN NG PAGTATANIM AT PAGPAPATUBO NG MGA HALAMANG ORNAMENTAL Agrikultura Aralin Kahong Kahoy – Lalagyan at panghakot ng lupa. Timba – Panghakot ng tubig na pandiligKartilya – Lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. Regadera – Ginagamit na pandilig sa mga halaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.