Category: DEFAULT

Florante at laura pagbubukas saknong buod paliwanag aralin 2

15.02.2023 | xydou | 2 Comments

Florante at laura pagbubukas saknong buod paliwanag aralin 2

Ang pagbabalik-lakas na ito ay lubhang ikinatuwa ni Aladin, na sa tuwa ay inakap niya si Florante, at napaluha sa galak Florante at Laura/Kabanata 2/PaliwanagWikibooks, mga malayang libro para sa malayang mundo Florante at Laura/Kabanata 2/Paliwanag Florante at Laura ‎ Kabanata← Pag-aalay kay Selya ← Paliwanag Sa Babasa Nito (Paliwanag) Pagbubukas → Paliwanag → Mga hindi gaanong kaaya-ayang aklat na malamang, sa unang tingin, ay hindi bibigyang-halaga Si Florante naman ay nabalikan na ng lakas, na ipinagpasalamatan niya sa Diyos noong sumikat na ang araw. Florante at Laura/Kabanata 2/PaliwanagWikibooks, mga malayang libro para sa malayang mundo Florante at Laura/Kabanata 2/Paliwanag Florante at Laura ‎ Kabanata← Pag-aalay kay Selya ← Paliwanag Sa Babasa Nito (Paliwanag) Pagbubukas → Paliwanag → Mga hindi gaanong kaaya-ayang aklat na malamang, sa unang tingin, ay hindi bibigyang-halagaFLORANTE AT LAURA: KAY SELYA (SAKNONG) Ang bawat saknong ay binigyan ng simple at maiksing paliwanag upang hikayatin ang mga mag-aaral na magbasa ng mga saknong hindi lamang ang buod nito Si Florante naman, kapag nagigising, ay naghihimutok. Malapit na ang pagsikat ng araw, at kahit isang himutok ay walang nagmula kay Aladin.

Ang mga panaghoy na itong narinig ni Aladin, na nagpapahiwatig na hindi lamang siya ang tanging tao sa gubat na iyon, ay ikinagulat niya FLORANTE AT LAURA: KAY SELYA (SAKNONG)Ang bawat saknong ay binigyan ng simple at maiksing paliwanag upang hikayatin ang mga mag-aaral na magbasa ng mga Ang Florante at Laura ay isang Obra Maestra na itinuturo sa ikawalong g mga pagkakamali sa pagbabaybay o pagbigkas at iba pa ay hindi sinasadya Buod Kagaya ng sinabi sa huling pagpapaliwanag, matapos magsalaysay ni Aladin tungkol sa kanyang nakaraan bago siya pumunta sa gubat, mistulang sinagot ito ng mga panaghoy ni Florante sa kabilang bahagi ng gubat.

Sa sulat na iyon, humihingi ng tulong ang Krotona sa Albanya dahil ito ay Pagsikat ng araw Tapos nang mag-usap sina Aladin at Florante, at lumubog na ang araw; tandaang ang araw ay lumulubog pa lamang noong siya ay iniligtas ni Aladin kanina sa Kabanata Idinala at ipinahiga ni Aladin si Florante sa una niyang pinuntahan noong napadpad siya sa gubat, isang malapad at malinis na bato Florante At Laura Buod Ma· Florante at Laura (arranged by Aralin) UPDATE: AralinSa Gubat Na Mapanglaw (Saknong) AralinSa Reynong Albanya (Saknong) AralinPanaghoy ni Florante (Saknong) AralinGunita ni Laura (Saknong) Florante at Laura/Kabanata/Paliwanag. Sa pagsasalaysay ni Florante, matapos nilang magkita ng kanyang amang si Duke Briseo sa huling kabanata, nagpunta naman sila sa palasyo ng Haring Linceong upang dalhin ang sulat mula sa hari ng Krotonang biyanan ni Briseo.

(Saknong) AralinSa Reynong Albanya (Saknong) AralinPanaghoy ni Florante (Saknong) AralinGunita ni Laura (Saknong) AralinAng Mabunying Gerero (Saknong) AralinSalamin ng Reyno (Saknong) AralinHinagpis ni Aladin (Saknong) AralinWalang Hanggang Paalam2 thoughts on “Florante at laura pagbubukas saknong buod paliwanag aralin 2”

  1. FLORANTE AT LAURA: KAY SELYA (SAKNONG) Ang bawat saknong ay binigyan ng simple at maiksing paliwanag upang hikayatin ang mga mag-aaral na magbasa ng mga saknong hindi lamang ang buod nito

  2. Ang pagbabalik-lakas na ito ay lubhang ikinatuwa ni Aladin, na sa tuwa ay inakap niya si Florante, at napaluha sa galak Si Florante naman, kapag nagigising, ay naghihimutok. Malapit na ang pagsikat ng araw, at kahit isang himutok ay walang nagmula kay Aladin. Si Florante naman ay nabalikan na ng lakas, na ipinagpasalamatan niya sa Diyos noong sumikat na ang araw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.